Drumsö bro

Coronavirussmittor i Drumsö seniorhus

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö och Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor informerar:

I Drumsö seniorhus har coronavirussmitta konstaterats hos 28 klienter. Under veckoslutet testades samtliga klienter för coronavirus. Klienter och deras närmaste har informerats om situationen.

Även sju personer som har tagit hand om klienterna har konstaterats ha coronavirussmitta.

Som försiktighetsåtgärd är husets samtliga klienter i karantänliknande förhållanden. Besök till seniorhuset är inte möjliga för närvarande.

Helsingfors stad har gett sitt stöd till seniorhuset genom att ordna erfaren vårdpersonal och läkartjänster till huset.

”Vi har under helgen samarbetat tätt med Drumsö seniorhus så att klienterna får behövliga tjänster. Vi har också på alla sätt hjälpt med att coronavirussmittan inte ska spridas vidare”, säger chef för serviceområdet Maritta Haavisto.

I Drumsö seniorhus bor 107 seniorer och medelåldern är 87 år. Klienterna är i hyresförhållande. Husets verksamhet baserar sig på frivillighet och självständigt liv, som stöds av erbjudna tjänster.

”Vi är synnerligen ledsna för det inträffade. Vanligen rör sig klienterna självständigt utanför hemmet och sköter sina ärenden själv. Nu är vi tvungna att begränsa det och det är inte möjligt att besöka klienternas hem”, säger verksamhetsledaren för Drumsö seniorhus Saija Toropainen.

Drumsö seniorhus är ett privat seniorhus som drivs av Lauttasaaren vanhustentalosäätiö. 56 klienter får hemvårstjänster med stadens servicesedel.

Drumsö seniorhus informerade om situationen på fredagen 20.11: www.lauttasaarensenioritalo.fi.  

Bild: Helsingfors stads materialbank / Susa Junnola