Spårvagn på en snöig gata.

Coronavirussmittor har konstaterats på boendeenheten på Rosavillagatan

I månadsskiftet december–januari konstaterades 32 av hyresgästerna och 5 anställda på boendeenheten på Rosavillagatan ha smittats av coronaviruset. Isoleringarna och karantänerna upphörde 10.1. Man lyckades få situationen under kontroll med effektiva isolerings- och skyddsåtgärder samt omfattande grupptestning.

Alla som bor eller arbetar på boendeenheten testades i årsskiftet. Den mobila coronatestgruppen genomförde testen på plats.

De smittade hyresgästerna försattes i isolering och de exponerade hyresgästerna försattes i karantän. Isoleringarna och karantänerna genomfördes i huvudsak i hyresgästernas egna bostäder. Majoriteten av de smittade hade lindriga symtom. En av hyresgästerna behövde sjukhusvård.

För att isoleringarna och karantänerna kunde ordnas i boendeenheten ordnade staden och Sininauha Oy varje dag det stöd och den vård som hyresgästerna behövde på plats, samt bl.a. matkassar.

”Vi har haft ett intensivt och bra samarbete med de sakkunniga inom Helsingfors social- och hälsovårdssektor. Även om situationen är allvarlig så lyckades vi behärska den genom snabba åtgärder”, säger enhetschef Mija Alho.

”Vi kommer fortsättningsvis att följa med läget noggrant, vidta de skyddsåtgärder som vi kommit överens om och erbjuda hyresgästerna coronatest med låg tröskel", fortsätter Alho.

Bostäderna på Sininauha Oy:s boendeenhet på Rosavillagatan är avsedda för unga vuxna Helsingforsbor med missbruksproblem och/eller psykiska problem och långtidsproblem som relaterar till boendet. Enheten erbjuder stött boende, och hyresgästerna får stöd av personal som finns på plats dygnet runt. Enheten på Rosavillagatan följer principen Bostad först. I huset bor 91 hyresgäster.

Helsingfors stad köper stött boende av boendeenheten på Rosavillagatan för klienter med missbruksproblem eller psykiska problem. Hyresgästerna bor i sina egna bostäder och ingår ett hyresavtal med Sininauha Oy.