En byggnad på Forsby sjukhusområde.

Coronavirussmittor har konstaterats i Forsby seniorcenter

I Forsby seniorcenter har 13 boende och sex anställda konstateras ha coronavirussmitta. Smittor har konstaterats endast på en avdelning. Den första smittan konstaterades 30.9.

Som försiktighetsåtgärd har samtliga boende och anställda på avdelningen testats för coronavirus. Insjuknade boende sköts i karantänliknande omständigheter i deras egna rum. Vi följer noggrant med hur de boende mår.

Nästan alla boende är fullt vaccinerade och deras symtom är i huvudsak lindriga.

Avdelningen i fråga vid Forsby sjukhus är stängd och nya boende tas inte in för närvarande.

Anhöriga och närstående är medvetna om situationen. Det är för närvarande inte möjligt att besöka avdelningen, men anhöriga kan vara i kontakt med boende t.ex. per telefon.

I omsorgshemmen ges för närvarande tredje doser av coronavaccinet till sådana äldre personer som fick de första doserna med en kortare intervall på under sex veckor och minst för sex månader sedan.

Bild: Seppo Laakso