Gatuvy över Tölö. Illustration.

Coronavirussmitta på restauranger och hos utbytesstudenter i Helsingfors

I Helsingfors har man konstaterat flera fall av coronavirussmitta på restauranger och hos studerande i kortvarigt studentutbyte. De studerande har innan konstaterandet av smittan tillbringat tid på restauranger i Helsingfors och eventuellt utsatt restaurangernas övriga kunder för smitta. Man har ännu inte kunnat nå alla eventuellt utsatta.

De studerande har innan konstaterandet av smittan varit på Old Irish Pub 26–29.1, på restaurang Maxine 20.1 och 27.1 samt på nattklubben El Patron 22.1. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har kontaktat dessa restauranger och gett dem direktiv om att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

”Vid kontrollbesök på restaurangerna har vi dock inte observerat några brister och tills vidare finns heller inga grunder för att stänga restaurangerna”, säger Riku-Matti Lehikoinen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Med direktivet vill vi markera att begränsningar och krav om bland annat säkerhetsavstånd och hygienpraxis absolut ska följas.”

Hittills har 25 utbytesstudenter smittats med coronaviruset och cirka 70 har utsatts för det. De studerande använde inte Coronablinkern.

I Helsingfors finns för närvarande drygt 500 utländska studenter i kortvarigt studentutbyte.

Man har ännu inte kunnat nå alla eventuellt utsatta. Därför uppmanas kunder som besökt de aktuella restaurangerna under ovan nämnda tidpunkter att följa sitt mående väldigt noggrant och genast söka sig till coronavirustest även vid lindriga symtom.

Symtom på coronavirussmitta är förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Helsingforsare och personer som bor i Helsingfors kan göra en symtombedömning för coronaviruset på Omaolo.fi. Tjänsten Omaolo ger anvisningar och vid behov råd om att boka tid för ett coronavirustest. Man kan även boka tid för test via coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (må–sö kl. 8–18).

”Vi har erbjudit riktade tester och rådgivning till utbytesstudenter”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

”Jag förstår att speciellt unga vill umgås med varandra. Nu är det dock bra att undvika att träffas i stora grupper och komma ihåg skyddsåtgärderna för coronaviruset, såsom användning av ansiktsmask, säkerhetsavstånd samt hand- och hosthygien”, fortsätter Sanna Isosomppi.


Bild: Helsingfors stads materialbank / Aki Rask