smittspårningen

Coronavirussmitta och exponering i restaurangen Rubiini och möjlig exponering i Pub Olohuone och Brobacka köpcentrum

Coronavirussmitta har konstaterats hos kunder som besökte restaurangen Rubiini i Brobacka 9–11.5 och 14–18.5. De smittade kan ha utsatt restaurangens övriga kunder för smitta. Dessutom kan det även ha skett exponering i närliggande Pub Olohuone 15.5. Även kunder som besökt Brobacka köpcentrum 9–11.5 och 14–18.5 kan ha exponerats för smitta.

Hittills har smitta konstaterats hos 11 personer som besökt restaurangen Rubiini.

En del av de smittade besökte även Pub Olohuone 15.5, där de kan ha utsatt andra kunder för smitta. 

Vi ber alla som besökt restaurangen Rubiini 9–11.5 och 14–18.5 att kontakta den epidemiologiska verksamheten, om de ännu inte har blivit kontaktade, tfn 09 310 51222 (må–sö kl. 9–15.30) eller tartuntataudit@hel.fi.

”Det är viktigt att vi snabbt får tag på alla Rubiinis kunder för de aktuella dagarna. På så sätt kan vi bryta smittkedjorna så effektivt som möjligt”, säger Sanna Isosomppi, överläkare för Helsingfors epidemiologiska verksamhet.

Kunder som besökt Pub Olohuone och Brobacka köpcentrum uppmanas att observera sitt mående och omedelbart söka sig till coronavirustest ifall symtom som tyder på coronavirussmitta uppstår, även om de är lindriga.

Symtom på coronavirussmitta är förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Helsingforsare och personer som bor i Helsingfors kan göra en symtombedömning för coronaviruset på Omaolo.fi. Tjänsten Omaolo ger anvisningar och vid behov råd om att boka tid för ett coronavirustest. Man kan även boka tid för test via coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (må–sö kl. 8–18).