Dals sjukhus

Coronavirussmitta konstaterad på två avdelningar vid Dals sjukhus

På avdelningarna 9 och 11 i Dals sjukhus konstaterades förra veckan sammanlagt 12 coronavirussmittor.

Sex patienter och sex anställda har smittats. De insjuknade visar lindriga symtom. Bland de smittade finns både vaccinerade och ovaccinerade personer. Smittkedjorna på avdelningarna är inte kopplade till varandra.

Alla patienter opch arbetstagare på avdelningarna testas och bägge avdelningar är för tillfäller stängda och det tas inte in nya patienter på avdelningarna. Skötarna använder full skyddsutrustning mot coronasmitta i alla vård- och behandlingssituationer.

De anhöriga till patienter som smittats har kontaktats och de har underrättas om situationen.

Dals sjukhus har avdelningar för akut geriatri, traumarehabilitering, fortsatt rehabilitering av patienter cerebrovaskulära sjukdomar och för behandling av infektioner. Dessutom har krävande sjukhusvård av patienter med coronavirus koncentrerats till Dals sjukhus. Dals sjukhus har sammanlagt 302 patientplaster. På sjukhusområdet tillhandahålls även tjänster för missbrukare och psykiatri. Här finns också enheten för HUS-Bilddiagnostik.

Foto: Virpi Velin