En kvinna som bär ansiktsmask.

Coronavirussmitta inom hemvården i Haga och Dal

Fall av coronavirussmitta har konstaterats inom Hagas och Dals hemvårdsområden. Både klienter och personal har insjuknat. Ett mer omfattande smittkluster har konstaterats under mars månad. I Haga har nio anställda och nio klienter smittats. I Dal är det två klienter och två anställda som har smittats.

Alla de som smittats har isolerats. De personer som exponerats har försatts i karantän.

– De anställda och klienterna har testats i stor omfattning och nu verkar det som om epidemin inom hemvården håller på att avta. Under den gångna veckan har inga nya fall av smitta konstaterats, berättar serviceområdeschefen Maarit Rautio.

– Det är väldigt viktigt att man fortsätter att söka sig till coronavirustest med låg tröskel. Vi påminner också klienterna om att man måste berätta om minsta symtom till hemvårdens personal innan besöket, fortsätter Rautio.

Trots att vårdare har insjuknat och satts i karantän har klientbesöken kunnat skötas så gott som normalt.

– Klienterna kan lita på att de får den hjälp de behöver även i den här undantagssituationen, berättar Rautio.

Vid besöken använder hemvårdspersonalen skyddsutrustning och följer skyddsåtgärderna noggrant. Man påminner även anhöriga om skyddsåtgärdernas betydelse och om att man bara kan besöka klienten om man är frisk.

Läs mer om besök hos äldre på stadens webbplats.

Vaccineringen av hemvårdens klienter och personal pågår och fortskrider enligt den nationella vaccinationsordningen. Helsingfors vaccinationsläge kan kontrolleras på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Bild: Freepik