En ros

Coronavirussmitta i Gårdsbacka seniorcenters grupphem

Fall av coronavirussmitta har konstaterats hos boende i Gårdsbacka seniorcenters grupphem Vaskooli torsdagen den 4 november. Tidigare hade en av de boende insjuknat i corona och därför testades alla som exponerats på avdelningen.

”De boende har vaccinskydd och därför har de insjuknade lindriga symtom”, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

Anhöriga till boende som är smittade har kontaktats och informerats om situationen. Grupphemmet är stängt på grund av smittan och tar inte emot besök. Även det intilliggande grupphemmet Tunturi är för närvarande stängt på grund av eventuell exponering.

Grupphemmet Vaskooli erbjuder kortvarig boendeservice dygnet runt, såsom närståendevårdens avlösning, deldygnsvård eller därmed jämförbar service. I Vaskooli är en del av platserna avsedda för äldre med minnessjukdomar som bor hemma och en del för handikappservicens klienter.

Tunturi är ett grupphem med 14 platser för boende med minnessjukdomar.

Bild: Virpi Velin