Skötaren går i vita kläder mot ingången.

Coronavirussmitta hos anställda på Dals sjukhusområde – skyddsåtgärder skärps

Coronavirusinfektion har sedan mitten av mars konstaterats hos 69 anställda. En tredjedel av de insjuknade har redan tillfrisknat. Omkring hälften av infektionerna har konstaterats på tre avdelningar där patienter med Covid-19 sköts. 

Därutöver har man konstaterat infektioner på fem andra avdelningar och hos några anställda vid andra enheter. På

Dals coronahälsostation har inga infektioner konstaterats. På sjukhusområdet arbetar sammanlagt omkring 800 anställda.  

Alla som arbetar på området ska testas

Som en säkerhetsåtgärd kommer alla som jobbar på sjukhusområdet att testas. Provet tas även av anställda utan symtom. Hittills har nästan 500 anställda testats för coronaviruset. 

Alla insjuknade anställda har isolerats och de exponerade har satts i två veckors karantän.

– Vi tar läget på allvar. Vi har berättat personalen om infektionerna och hänvisat dem att snarast möjligt testa sig. Vi poängterar att man får komma på jobb endast då man är frisk och symtomfri. Detta säkerställs i början av varje arbetsskift, betonar chefsläkaren Laura Pikkarainen.

Skyddsåtgärder skärps ytterligare

På Dals sjukhus har man hela tiden följt THL:s och HUS:s anvisningar om användning av skyddsutrustning. En hygienskötare och en undervisningsskötare har instruerat de anställda i användning av skyddsutrustning. Man fäster också uppmärksamhet vid säkerhetsavståndet alltid när det ur vårdsynvinkeln är möjligt.

Nu när tillgången till skydd är bättre används i alla patientkontakter kirurgiska näs-munskydd. Näs-munskydd används också vid vård av symtomfria patienter. Skydd används i fortsättningen även i kontakterna mellan de anställda.

– Som en säkerhetsåtgärd används på Dals coronaavdelningar tills vidare högskyddande andningsskydd FFP2 vid vård av coronaviruspatienter, berättar chefsläkaren Pikkarainen.

Personalrestaurangen är stängd fr.o.m. 12.5 varefter personalens måltider ordnas på annat sätt.  

Även patienter har smittats

Förutom anställda har 14 patienter på andra än coronavirusavdelningar fått smittan. Alla insjuknade patienter har isolerats och de exponerade i har ställts karantän. Patienterna vårdas med yttersta försiktighet i sina egna rum och deras tillstånd uppföljs aktivt.

Dals sjukhus har avdelningar inom akutgeriatri, traumarehabilitering, infektionsvård och inom fortsatt rehabilitering för patienter med störningar i hjärngenomblödningen.  Sjukhusområdet omfattar även bl.a. Dals coronahälsostation, hjälpmedelsutlåning, geriatriska polikliniken, missbrukar- och psykiatriska tjänster samt enheten för HUS -bilddiagnostik. Dals sjukhus har 302 vårdplatser.


Foto: Marja Väänänen