En ambulans framför Dals sjukhus.

Coronavirussmitta har konstaterats på en avdelning på Dals sjukhus

Coronavirussmitta har konstaterats på avdelning 9 på Dals sjukhus. Tre patienter och fyra anställda har blivit smittade. Den första smittan hos en patient konstaterades den 18 december. På avdelningen vårdas sårpatienter.

Alla patienter på avdelningen har testats för coronaviruset. Alla anställda på avdelningen testas också.

– Den epidemiologiska enheten ordnade snabbt testning för patienterna. Nu säkerställer vi att smittan inte kan sprida sig, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare för Helsingfors sjukhus.

Som en försiktighetsåtgärd har avdelningen i fråga isolerats, och patienterna vårdas i sina egna rum. Vårdpersonalen använder full skyddsutrustning mot coronaviruset i alla vårdsituationer. För tillfället tas inga nya patienter in på avdelningen.

Anhöriga till de smittade patienterna har kontaktats och informerats om situationen.

– Besök på sjukhuset är nu i huvudsak helt förbjudna. De anhöriga kan därför inte besöka avdelningen, men de kan hålla kontakt med patienterna exempelvis per telefon. Om man undrar över hur ens anhöriga mår kan man också vända sig till avdelningens vårdpersonal, berättar Pikkarainen.

Den epidemiologiska enheten utreder för närvarande varifrån smittan kommit.

Besök på Helsingfors sjukhus är huvudsakligen förbjudna fram till den 10 januari 2021. Mer information om besöksbegränsningarna finns på stadens webbplats.

Dals sjukhus har avdelningar för akutgeriatri, traumarehabilitering, fortsatt rehabilitering för strokepatienter och infektionsvård. Dessutom har vården av coronaviruspatienter i behov av sjukhusvård koncentrerats till Dals sjukhus. Dals sjukhus har totalt 302 patientplatser. På sjukhusområdet finns även Dals coronahälsostation, hjälpmedelsutlåningen, geriatriska polikliniken, missbruks- och psykiatritjänster samt HUS röntgenenhet.

Bild: Marja Väänänen