Gården vid Kvarnbäckens seniorcenter.

Coronavirussmitta har konstaterats på en av avdelningarna på Kvarnbäckens seniorcenter

Sex boende och två anställda på Kvarnbäckens seniorcenter har konstaterats vara smittade med coronavirus. Alla de smittade är på samma avdelning. Den första smittan konstaterades söndagen den 29 augusti.

Som försiktighetsåtgärd har alla boende och all personal på avdelningen testats för coronavirus. De boende vårdas i sina egna rum i omständigheter som liknar karantän.

– Vi följer noggrant hur alla de boende mår. Nu gör vi allt för att förhindra spridningen av coronavirus på seniorcentret, berättar serviceområdeschef Maritta Haavisto.

Nästan alla insjuknade boende har fått två vaccin mot coronaviruset.

De anhöriga till avdelningens boende har underrättats om situationen. Tills vidare är det förbjudet att besöka avdelningen, men de anhöriga kan kontakta de boende till exempel per telefon. För tillfället tas inga nya boende in på avdelningen.

Bild: Maarit Miettinen