Coronavirussmitta förebyggs på många sätt genom myndighetssamarbete

Det har upptäckts fem fall av coronavirussmitta i huvudstadsregionen. De som blivit exponerade för smitta har spårats upp och ungefär 150 personer har satts i hemkarantän.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har upptäckt sammanlagt fem fall av coronavirussmitta. Två av de smittfall som upptäcktes under veckoslutet hänför sig till fallet från i fredags och ett från fallet i onsdags. Tre av de smittade är kvinnor i arbetsför ålder, en är en man i pensionsåldern och en är ett barn i skolåldern. Alla smittade mår bra. De som under veckoslutet visade sig vara smittade fick alla åka hem efter provtagning. Två som blivit exponerade för smitta i anslutning till onsdagens smittfall har satts i hemkarantän. Den som i fredags visade sig vara smittad har utsatt femton personer för smitta. Också dessa har nåtts och satts i hemkarantän. Mannen i pensionsåldern har inte utsatt någon för smitta.

Under veckoslutet upptäcktes coronavirussmitta hos en skolelev. Experter vid Institutet för hälsa och välfärd THL, HUS och Helsingfors stad bestämde i söndags att 100 elever på klasserna 6A, 6B, 6C och 4B i Helsingfors universitets skola Viikin normaalikoulu, liksom också deras lärare och ett skolbiträde, sätts i hemkarantän på två veckor. Också spelarna i HJK:s juniorfotbollslag -07 blå sätts i hemkarantän, eftersom den smittade hade deltagit i en träning med laget. Föräldrarna till eleverna i skolan har fått information i ett Wilma-meddelande och för närvarande kontaktas familjerna till spelarna i fotbollslaget. Familjemedlemmarna är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Hälso- och sjukvårdsexperterna har gjort en riskbedömning enligt vilken smittorisken är liten för de barn som blivit exponerade för smitta, eftersom symtomen hos barnet med coronavirusinfektion är lindriga. De övriga eleverna och anställda vid skolan anses inte ha blivit exponerade för smitta, liksom inte heller andra fotbollslag.

Målet är att en epidemi ska förhindras eller fördröjas.

I Finland pågår för tillfället inte någon epidemi. Alla som de smittade har varit i nära kontakt med är kända och smittkedjorna är under kontroll. Syftet med myndighetsverksamheten är att förhindra eller åtminstone fördröja en epidemi, eftersom andra pågående luftvägsinfektioner belastar hälso- och sjukvården. Metoder för att förhindra och fördröja en epidemi är att testa personer som uppfyller kriterierna och att spåra upp sådana som blivit exponerade för smitta och sätta dem i hemkarantän.

Helsingfors stad har tillsatt en grupp på stadsnivå för samordning av coronavirusläget och höjt beredskapen i såväl social- och hälsovårdssektorn som fostrans- och utbildningssektorn. Gruppen ansvarar för styrningen av de behövliga åtgärderna på stadsnivå och för samarbetet med bl.a. HUS och THL.

Helsingfors öppnar måndagen den 2 mars 2020 en telefonrådgivning om coronaviruset för helsingforsarna. Staden meddelar när numret har öppnats.

Läs också

Text HUS