Person som har en mobiltelefon i handen.

Coronavirusrådgivningen betjänar även på helger

Från och med lördagen den 15 augusti betjänar coronavirusrådgivningen i Helsingfors även under helger. Från och med måndagen den 17 augusti förlängdes öppettiderna på vardagar.

Från och med den 15 augusti är telefontjänsten öppen varje dag kl. 8–18.

Det enklaste och det rekommenderade sättet att söka sig till ett coronatest är att göra en symtombedömning för coronavirus på adressen omaolo.fi. Där kan man också boka en tid för testning.

Coronavirusrådgivningens telefonnummer är 09 310 10024. Även telefonrådgivningen kan vid behov hänvisa den som ringer till coronatest.

Om coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronasmitta är lindriga, ombeds den som ringer att vänta till nästa dag. Om ärendet inte kan vänta tills coronarådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar Jourhjälpen på numret 116117.

Symtomen på coronavirussmitta är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, snuva, illamående och diarré, samt förlust av lukt- och smaksinnet.

”Vi har utökat rådgivningstelefonens öppettider eftersom vi vill att helsingforsarna ska få tillgång till tester snabbare. Ifall symtom förekommer ska man inte vänta med att ta ett coronavirustest”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

”Samtidigt vill vi att Jourhjälpen ska ge ännu bättre service till klienter som behöver brådskande vård”, fortsätter Lukkarinen.