Ingång till seniorcenter.

Coronavirusepidemin är inte över än – flera epidemier i vårdhem under augusti och september

Under augusti och september har flera coronavirusepidemier uppstått på Helsingfors stads seniorcenter och servicehus samt Helsingfors sjukhus. Minst två klienter konstaterades smittade vid sex servicehus eller seniorcenter. Fall av smitta konstaterades på bland annat Kasbergets seniorcenter, Kvarnbäckens seniorcenter och Östra centrums servicehus. Även på Storkärrs sjukhus har fall av smitta konstaterats.

– Coronavirusepidemin är inte över än. Sedan mars har vi inte haft några coronavirusepidemier på våra verksamhetsställen under flera månader, men nu har flera epidemier konstaterats under en kort tid. Deltavarianten smittar lättare än tidigare varianter och ökningen av antalet smittade är oroande, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

Liknande ökning av smittade kan även ses i privata köptjänstenheter.

– Bara under september har 57 boende inom omsorgstjänsterna smittats med coronaviruset. Siffran inkluderar både Helsingfors stads egna verksamheter och privata serviceproducenter. Dessvärre har några insjuknade även avlidit, fortsätter Pikkarainen.

Tredje coronavaccindoserna är klara att ges direkt när nationella beslut fattas

En stor del av de boende på Helsingfors servicehus och seniorcenter som insjuknat i coronaviruset har fått två vaccindoser.

– Även om två coronavaccindoser i allmänhet ger ett bra skydd mot coronavirusets allvarliga sjukdomsform, verkar det som att skyddet inte blir lika starkt hos äldre som hos yngre. Därför är det viktigt att äldre exponeras så lite som möjligt för coronaviruset. En bra vaccinationstäckning bland hela befolkningen ger extra skydd åt vårdhemmens boende, säger Pikkarainen.

– För flera boende på vårdhemmen har det redan gått 8 månader sedan de vaccinerades. Om man på nationell nivå fattar beslut om att ge en tredje vaccindos, är vi redo att omgående börja vaccinera boende inom dygnetruntvården med boosterdoser, betonar Pikkarainen.

Anhöriga, närstående och vi alla andra behöver skydda äldre

Det bästa sättet att skydda äldre boende på vårdhem och sjukhuspatienter mot coronavirussmitta är att ta coronavirusvaccinet. Det är också väldigt viktigt att använda ansiktsmask och iaktta god handhygien.

– När man ser till alla boende på vårdhem smittas endast en liten del av dem med coronaviruset, men om coronaviruset kommer in på ett vårdhem börjar det spridas väldigt effektivt oberoende av alla försiktighetsåtgärder och antalet smittade blir stort. Därför är det oerhört viktigt att förhindra smittspridningen, berättar Pikkarainen.

– Det är bra att de anhöriga är medvetna om vårdhemmens och sjukhusets coronaläge och förstår att vi alla har ett stort ansvar att genomföra säkra besök, fortsätter Pikkarainen.

De senaste coronavirusepidemierna har konstaterats på Gårdsbacka seniorcenter och Parkstads servicehus

På Parkstads servicehus har fyra boende smittats med coronaviruset. Det första fallet av smitta hos en boende fastställdes lördagen den 11 september. Smittade finns på två olika avdelningar.

På Gårdsbacka seniorcenter har sex boende smittats med coronaviruset. Det första fallet av smitta hos en boende fastställdes lördagen den 11 september. Smitta har även konstaterats i ett grupphem.

I både Parkstad och Gårdsbacka har alla boende på de aktuella avdelningarna och i grupphemmet testats för coronaviruset. Man följer även upp deras mående noggrant. Alla insjuknade vårdas i sina egna rum i karantänliknande omständigheter.

Anhöriga har underrättats om läget. Tills vidare är det förbjudet att besöka de aktuella avdelningarna och grupphemmet, men anhöriga kan kontakta de boende till exempel per telefon. I nuläget tar man inte in nya boende.

Bild: Maarit Miettinen