En kvinna har datorn på bordet och talar i mikrofonen av telefonkopplingen.

Coronavirusrådgivning till helsingforsbor har startat

Helsingfors har måndagen den 2.3 startat en telefonrådgivning om coronaviruset till helsingforsbor. 

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor som upplever att de blivit exponerade eller som utifrån symtomen misstänker smitta. Du kan även ringa till numret om du är orolig över en närståendes symtom eller att han eller hon blivit exponerad.

Telefonnumret till rådgivningstjänsten är 09 310 10024. Numret betjänar helsingforsbor vardagar kl. 7-20.

"Vi vill erbjuda helsingforsborna ett snabbt och lätt sätt att ställa frågor och få information om coronavirussmittan. Samtidigt önskar vi att hälsovårdstjänsternas övriga kontaktkanaler inte belastas", berättar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationer.

"Allmänt taget har helsingforsborna ingen orsak till oro med tanke på coronaviruset. Situationen i Helsingfors är trygg vad gäller eventuell coronavirussmittan," fortsätter Lukkarinen.

Kvällstid efter kl. 20 och på veckoslut övertas rådgivningen om coronavirussmittan av Jourhjälpen, tfn 116 117

Samtalet till coronavirusrådgivningen kostar lika mycket som ett normalt samtal. 

Hörselskadade kan gällande coronavirusrådgivning kontakta

  • via telefon med hjälp av en tolk. Du hittar information om tolktjänster till exempel på FPA:s sidor: Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Distanstjänsten för tolktjänsten är i bruk mån-fre klockan 8-16.
  • Andra tider kan du ta kontakt genom e-tjänsterna (asiointi.hel.fi/sv) genom att välja Hälsovårdens blanketter > Kontakt med hälsostationen. Kontakten besvaras så snabbt som möjligt, men senast följande vardag.
  • Du kan även ta kontakt genom att fylla i den allmänna symtomenkäten och berätta hur brådskande vårdbehovet är i Omaolo-tjänsten.

Vanliga frågor om coronaviruskarantän

I söndags kom det fram att det har upptäckts fem fall av coronavirussmitta i huvudstadsregionen. De som blivit exponerade för smitta har spårats upp och ungefär 150 personer har satts i hemkarantän. Alla smittade mår bra.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer det nationella och internationella läget och ger anvisningar om hur en smitta kan förebyggas (www.thl.fi). På THL:s sidor finns också en sammanställning med frågor och svar om det nya coronaviruset.

Kommer de som satts i karantän att testas?
De testas om och när de har fått symtom. Test av symtomfria ger inte tillförlitliga resultat om en eventuell smitta.

Vilka åtgärder vidtas om fler exponeras för smitta?
Om fler i Helsingfors exponeras för smitta, reagerar Helsingfors stad och HUS på det förändrade läget genom att öka åtgärderna och vårdkapaciteten.

Finns det i Helsingfors beredskap att reagera om fler exponeras för smitta?
Helsingfors och HUS har kapacitet att reagera på det sätt som läget kräver.

Varför sätts närstående inte i karantän?
Närstående är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den smittade. Närstående till en symtomfri person i karantän sprider inte smitta.
En patient som blivit smittad kan smitta ner andra först efter en viss tid, och symtomfria anhöriga behöver därför inte begränsa sina liv trots att de blivit exponerade. Om en som blivit exponerad börjar visa symtom, undersöks det om det är fråga om coronaviruset, och vid behov utvidgas därefter karantänen också till de närmaste anhöriga. Därförinnan smittar de närmaste anhöriga inte ner andra. 

Hur sköts skolgången av dem som är i hemkarantän?
Om ett barn är i karantän, ges det via Wilma anvisningar om hur skoluppgifterna ska skötas.

Vem ersätter inkomstbortfall om jag är tvungen att vara borta från jobbet p.g.a. karantän?
FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.
Läs mer

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den riksomfattande och internationella situationen och ger instruktioner om förebyggande av infektioner (www.thl.fi/).

Läs också

Nyheten har uppdaterats 2, 3, 4, 5, och 12.3.  I slutet av nyheten har lagts till frågor och svar.