Vaccinering

Coronavaccineringstider som blev över av riskgrupperna erbjuds till friska 5–11-åringar

Friska 5–11-åringar vaccineras 29–31 december och 3–5 och 7 januari 2022 vid Östergatans familjecenter (Revalsplanen 1) och Berghälls familjecenter (Andra linjen 4 C). Man måste boka tid till vaccinationen. Det finns ett väldigt begränsat antal vaccinationstider för barn utan underliggande sjukdomar för denna och nästa vecka.

Du kan boka tid på koronarokotusaika.fi. Tidsbokningen öppnar den 29 december 2021.

Ursprungligen var tiderna denna vecka och nästa vecka avsedda för barn i riskgrupper. För att tiderna inte ska bli oanvända erbjuder vi också ett litet antal tider för 5–11-åringar utan underliggande sjukdomar. Hela åldersgruppens storlek är 45 000 och nu finns det endast 2 000 tider tillgängliga.

Om tidsbokningssystemet kräver verifikation av uppgiften om riskgruppen betyder det att tiderna avsedda för barn utan underliggande sjukdomar är fulla och friska personer ska inte gå vidare med tidsbeställningen.

Barns vaccinationer fortsätter i familjecenter och skolor

Vaccinationen av barn fortsätter under januari i familjecenter och skolor. Vi informerar senare om fortsättningen av barnens vaccinationer.

”Tyvärr kan vi inte i det här skedet genast erbjuda en vaccinationstid för alla barn. Vi fortsätter att vaccinera barn i skolorna. Mindre barn vaccineras i familjecenter”, berättar Monica Lindberg, chef för rådgivningsbyråerna och hemservicen för barnfamiljer.

Vaccinationen av 5–11-åringar som tillhör riskgrupper fortsätter också denna och nästa vecka i Östergatans och Berghälls familjecenter.

Barn vaccineras endast med båda vårdnadshavarnas samtycke

Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccinationen. Om barnet kommer till vaccinationen med endast en vårdnadshavare ska hen ha med sig en skriftlig blankett för samtycke till vaccinationen undertecknad av den andra vårdnadshavaren. Du kan skriva ut blanketten för samtycke på THL:s webbplats.

Vaccin ges med identitetsbevis

Förbered dig på att bekräfta barnets identitet till exempel med ID- eller FPA-kort och plocka fram det medan du väntar. 5–11-åringar erbjuds Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för den här åldersgruppen.

Bild: Virpi Velin