Studerande vid en dator.

Coronavaccinationer ges vid gymnasier och yrkesläroanstalter från och med den 1 september

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter kan få coronavaccination i Helsingfors den 1–10 september, huvudsakligen vid sin egen läroanstalt. Vaccinationen erbjuds vid läroanstalterna till alla studerande oberoende av i vilken kommun de bor.

Vaccineringen påbörjas vid olika tider i olika läroanstalter och information om tidpunkterna meddelas i Wilma-systemet. Man behöver inte boka tid för vaccination som sker vid läroanstalterna.

Om en studerande redan har fått sin första vaccindos kan hen få sin andra dos vid läroanstalten om det har gått minst åtta veckor från den första dosen. Då är det bra att ha med sig intyg på den första vaccindosen.

- Bästa sättet att garantera närundervisning för studeranden är en hög vaccinationstäckning. För närvarande har 74 procent av 16–19-åringarna fått den första vaccinationsdosen. Vi hoppas att ännu fler tar vaccinet, nu när tillgången är bättre, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

- När vaccinationerna ges vid läroanstalterna är det enkelt och snabbt för studerande att vaccinera sig. De behöver inte boka tid för vaccinationen på förhand och den ges på samma plats dit de ändå kommer för att delta i studierna, fortsätter Lukkarinen.

Ungdomarna kan själv bestämma om de vill bli vaccinerade. Om en ung person inte själv vill bestämma om vaccinationen eller inte kan fatta beslutet, behövs båda vårdnadshavarnas samtycke för att ge coronavaccinet. Samtycket ges med denna blankett.

Man kan också få coronavaccin vid Helsingfors vaccinationspunkter på Busholmen, i Malm, i Mässcentret och i Kvarnbäcken samt vid popup-vaccinationspunkterna.

Mer information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi
Coronavaccinationer för barn och unga

Bild: Pexels