Vaccinatör och person som vaccineras vid vaccinationspunkten.

Coronavaccinationer för 5–11-åriga Helsingforsbor i riskgrupper inleds lördagen 18.12

Till följande ges coronavacciner till 5-11-åringar i riskgrupper då de har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirusinfektion eller om coronainfektionen kan förvärra symtomen av barnets primärsjukdom. Vacciner ges vid Busholmens vaccinationspunkt utan tidsbeställning lördagen 18.12 kl. 10–16.

Riskgrupper för 5–11-åringar som vaccineras

Till de grupper som vaccineras nu hör barn med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller immunbrist 
 • kroniska lungsjukdomar
 • vissa hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30, ytterligare information här
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1 och 2 diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering. Till gruppen hör barn, som dagligen behandlas med vårdande astmamedicin. Den medicinska behandlingen bör vara långvarig och den användas kontinuerligt i minst 6 månader.

Vid vaccinationspunkten måste man vid begäran bevisa att barnet tillhör till ovan nämnda riskgrupper. Det kan bevisas med en kopia över sjukjournalen eller uppgifter plockade från Mina Kanta. 

Mer omfattande uppgifter om riskgrupperna för 5–11-åriga barn finns på coronavaccination.hel.fi.

Vacciner ges enligt efternamn i alfabetisk ordning

Vaccinet ges vid Busholmens vaccinationspunkt på Stillahavsgatan 6 L 3. För att det inte ska uppstå rusning vid vaccinationspunkten önskar vi att barnen hämtas till vaccinationspunkten enligt efternamn i följande ordning: 

Efternamnets första bokstav 

Vaccinationstid lör 18.12

A–H

kl. 10–11

I–K

kl. 11–12

L–O

kl. 12–13

P–S

kl. 13–14

T–U

kl. 14–15

V–Ä

kl. 15–14.45


Vårdnadshavarens samtycke vid vaccinering av minderåriga

Minderåriga kan själv bestämma om vaccineringen om en hälsovårdsexpert bedömer att barnet utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta ett beslut om vaccineringen. Detta bedöms från fall till fall.

Om barnet inte själv kan eller vill fatta ett beslut om vaccineringen behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke till att coronavaccinet ges. Vaccinerna är frivilliga och avgiftsfria. Samtycke ges med denna blankett.

Om barnet kommer till vaccinationspunkten endast med en vårdnadshavare ska den frånvarande vårdnadshavaren ha undertecknat blanketten om samtycke. Blanketten om samtycke kan skrivas ut från THL:s webbplats, här.

För 5–1-åringar erbjuds Biontech-Pfizer Comirnaty-vaccinet som är avsett för åldersgruppen i fråga.

Coronavacciner ges också 21.12

Om man inte kan hämta barnet till vaccineringen på lördagen 18.12 kan vaccinet också fås på tisdagen 21.12 kl. 15.30–18.00 vid Busholmens (Stillahavsgatan 6 L3) och Kvarnbäckens (Kvarnbäcksvägen 1) vaccinationspunkter.

Efter 21.12 får 5–11-åriga barn som tillhör riskgrupper coronavacciner vid familjecentren. Vi meddelar senare separat om vaccineringen vid familjecentren.

Den andra coronavaccindosen

Den andra coronavaccindosen ges till 5–11-åringar i riskgrupper uran tidsbeställning vid Busholmens vaccinationspunkt på lördagen 29.1 kl. 10–16.

Mer information

Bild: Virpi Velin