Aulahälsaren håller dörren uppe för en person som ska vaccineras.

Coronavaccinationer för 40–44-åringar i Helsingfors inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 40–44 år, det vill säga de som är födda åren 1977–1981.

Tidsbokningen för vaccination öppnar tisdagen den 18 maj. Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att beställa tid är via webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser. Drygt 230 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Enligt Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus, kan man redan se nyttan av vaccinationerna.

Till exempel på vårdhem, där klienterna fick båda doserna av vaccinet redan i januari–mars, har inga fall av coronavirus upptäckts bland de boende sedan början av april. Vårdhemmens besöksbegränsningar har också lindrats. Det här är ett konkret exempel och ger oss alla hopp om att vi kan övergå till en normalare vardag i och med att vaccinationerna framskrider, berättar Pikkarainen.

– Även om vaccinationstäckningen bland äldre personer är utmärkt är det de yngre generationerna som avgör hur stor vaccinationstäckningen blir och därmed hur epidemin fortsätter.

Pikkarainen påminner också att fastän vaccinationerna framskrider och antalet fall är på ganska låg nivå ska man ännu orka följa skyddsåtgärderna mot coronaviruset.

– Det lönar sig att komma ihåg handhygienen, avstånden, att använda munskydd, att hållas hemma om man är sjuk och att söka sig till testning. Det gäller också dem som vaccinerats, betorna Pikkarainen.

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. De som är 65 år och äldre vaccineras med AstraZenecas vaccin eller, om de så önskar, med Pfizers vaccin. Valet kan göras i samband med tidsbokningen både på nätet och per telefon. Man kan inte välja vaccin på plats vid vaccinationsstället.

Vaccinet ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Läs mera:
Coronavaccination för Helsingforsbor

Foto: Virpi Velin