En aulahälsare visar vägen för en person som ska vaccineras vid Mässcentrets vaccinationspunkt.

Coronavaccinationer för 35–39-åringar i Helsingfors inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 35–39 år, det vill säga de som är födda åren 1982–1986.

Tidsbokningen för vaccination öppnar tisdagen den 31 maj. Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att beställa tid är via webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18.  Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning alltefter man får in vaccindoser. Drygt 260 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Vaccinationstäckningen hos de äldre är redan väldigt bra. Av 70-åringar och äldre än det har redan över 90 procent fått den första dosen. Hos 55–69-åringar är vaccinationstäckningen 80 procent eller högre. Av 45–54-åringar har dryga 70 procent tagit vaccinet. Enligt nuvarande prognos kommer vaccinationstäckningen hos 40–44-åringar att stiga till ca 70 procent.

Enligt chefsläkaren för hälsostationerna Timo Lukkarinen ser vaccinationstäckningen hittills ut att vara enligt förväntningarna.

– Vi hoppas att alla grupper deltar omfattande i vaccineringarna, trots att coronaviruset är mindre farligt för yngre människor än för de äldre. Vi behöver allas insats i fronten mot coronaviruset för att kunna återgå till en mer normal vardag, konstaterar Lukkarinen.

Han påminner också att vaccinet inte ensam ger ett komplett skydd. Vaccinernas inverkan på coronaepidemin baserar sig på att tillräckligt många låter vaccinera sig.

– Det är viktigt att följa skyddsåtgärderna fast man skulle ha fått båda doserna. Man ska alltså ha hand om handhygienen, trygga avstånden och användningen av munskydd samt stanna hemma om symtom förekommer och söka sig till test.  En full vaccinationsserie ger ett bra skydd, speciellt mot den allvarliga formen av sjukdomen, men enligt nuvarande kunskap kan en vaccinerad person sprida smittan och då är de som inte är vaccinera utsatta, berättar Lukkarinen.

I Helsingfors används två olika vacciner. Med Pfizers vaccin vaccineras nu 16–64-åringar. De som är 65 år gamla eller äldre än det vaccineras med AstraZenecas vaccin, eller med Pfizers vaccin, om de så önskar. Man kan välja produkten både om man bokar på nätet eller per telefon. Man kan inte välja vaccinet vid vaccinationspunkten.

Det ges två vacciner. Med Pfizer ges vaccinerna enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd med 12 veckors mellanrum. Med AstraZeneca kan tiden mellan doserna förkortas till 8 veckor. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Foto: Virpi Velin