Två aulahälsare.

Coronavaccinationer för 16–24-åringar i Helsingfors inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor i åldern 16–24 år. Tidsbokning för 20–24-åringar, dvs. de som är födda åren 1997-2001, öppnar måndagen den 21 juni. Tidsbokning för 16­–19-åringar, dvs. de som är födda åren 2002-2005, öppnar onsdagen den 23 juni. Man ska ha fyllt 16 år när man gör tidsbeställningen.

Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att beställa tid är via webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter.

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser. Ca 350 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Av 70-åringar och äldre än det har redan över 90 procent fått den första dosen. Hos 55–69-åringar är vaccinationstäckningen 83 procent eller högre. Av 45–54-åringar har ca 79 procent tagit vaccinet. Hos 40–44-åringar är vaccinationstäckningen 74 procent. Hos 35–39-åringar är vaccinationstäckningen 65 procent. Hos 30–34-åringar är vaccinationstäckningen för närvarande 52 procent. Vaccineringen av 25–29-åringar inleddes i början av den här veckan.

”Det är ytterst viktigt att vi nu också kan vaccinera de yngre åldersgrupperna. Det är viktigt för att kunna hindra spridningen av epidemin och eventuella virusmutationer som kommer från andra sidan gränsen", berättar Timo Carpén, ledande överläkare.

”Jag uppmuntrar alla att boka vaccinationstid när man står på tur, trots sommaren och eventuella semestrar. När vi uppnår en tillräcklig vaccinationstäckning, ca 80 procent i alla åldersgrupper som vaccineras, kan vi sakta återgå till det normala livet. Vi har alla väntat t.ex. på att kunna resa och äntligen njuta av olika kultur- och musikevenemang", fortsätter Carpén.

I Helsingfors används två olika vacciner. Med Pfizers vaccin vaccineras nu 16–64-åringar. De som är 65 år gamla eller äldre vaccineras med AstraZenecas vaccin, eller med Pfizers vaccin, om de så önskar. Man kan välja vaccin både om man bokar tid på nätet eller per telefon. Man kan inte välja vaccinet vid vaccinationspunkten.

Det ges två vaccinsdoser. Med Pfizer ges vaccinerna enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd (THL) med 12 veckors mellanrum. Med AstraZeneca kan tiden mellan doserna förkortas till 8 veckor. Förkortandet av mellanrummet mellan doserna gäller inte Pfizer. Coronavaccinet är avgiftsfritt och frivilligt för alla.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Ytterligare information:
Coronavaccination för Helsingforsbor

Bild: Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor / Virpi Velin

Nyheten har publicerats 17.6 och uppdaterats 21.6.