Två flickor som tar en bild.

Coronavaccinationer för 12–15-åriga Helsingforsbor i riskgrupper inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är 12–15-åringar med sjukdomar eller tillstånd som ökar eller i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupper 1 och 2). Tidsbokningen öppnar imorgon, torsdagen den 1 juli.

Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också boka en vaccinationstid på tidsbeställningsnumret 09 310 46300 (vardagar kl. 8–18). Minderåriga kan beställa tid själv. Man ska ha fyllt 12 år när man gör tidsbeställningen. Vårdnadshavaren kan också beställa tid för barnet. 

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Minderåriga kan själv besluta om de vill bli vaccinerade om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms på vaccinationsstället. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om vaccinationen behövs båda vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen. Samtycket ges med denna blankett.

Sjukdomar och tillstånd som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1)

Sjukdomar och tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2)

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser. Ca 390 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Av 70-åringar och äldre än det har redan över 90 procent fått den första dosen. Hos 45–69-åringar är vaccinationstäckningen 80 procent eller högre. Hos 40–44-åringar är vaccinationstäckningen 76 procent. Hos 35–39-åringar är vaccinationstäckningen 69 procent. Hos 30–34-åringar är vaccinationstäckningen för närvarande 63 procent och för 25–29-åringar 56 procent. Vaccineringen av 16–24-åringar inleddes i början av förra veckan.

”Största delen av Helsingforsborna står nu i tur att få vaccinet. Vi uppmuntrar alla att beställa tid, eftersom att ta vaccinet är ytterst viktigt vad gäller bland annat förebyggande av smittor som kommer från andra länder”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

”Det finns gott om vacciner i Helsingfors också under sommaren och vaccinationstider fås till samtliga vaccinationspunkter”, fortsätter Lukkarinen.

I Helsingfors används två olika vacciner. Med Pfizers vaccin vaccineras nu 16–64-åringar. De som är 65 år gamla eller äldre än det vaccineras med AstraZenecas vaccin, eller med Pfizers vaccin, om de så önskar. Man kan välja produkten både om man bokar på nätet eller per telefon. Man kan inte välja vaccinet vid vaccinationspunkten.

Det ges två vacciner. Med Pfizer ges vaccinerna enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd med 12 veckors mellanrum. Med AstraZeneca kan tiden mellan doserna förkortas till 8 veckor. Förkortandet av mellanrummet mellan doserna gäller inte Pfizer. Coronavaccinet är avgiftsfritt och frivilligt.

De som har insjuknat i coronaviruset får nu vaccinet två månader efter att de tillfrisknat

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds i fortsättningen vaccination när det har gått minst två månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades. De som har haft coronavirussmittan informeras angående detta per sms.

Ytterligare information:
Coronavaccination för Helsingforsbor

Bild: Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor / Virpi Velin