Personen lämnar över identitetskortet

Coronavaccinationer erbjuds på Dals sjukhus och vid Gustafsgårds seniorcenter för personer som fyllt 18 år – flera tillgängliga tider

Vaccinationsställena på Dals sjukhus och vid Gustafsgårds seniorcenter betjänar med tidsbokning alla som fyllt 18 år. Vid ställena vaccinerade man tidigare endast personer som fyllt 60 år och äldre. På båda vaccinationsställena finns nu rikligt med tillgängliga tider.

Vid Gustafsgårds seniorcenter och på Dals sjukhus ges med tidsbokning första, andra och tredje vaccindoser åt personer som fyllt 18 år och äldre.

Vaccinationsstället vid Gustafsgård är öppet mån–fre kl. 12–18 och på Dals sjukhus mån–fre kl. 15–19.

Boka tid för vaccinationen på coronavaccinbokning.fi, För tidsbokning behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat samt information om ditt vaccinationsställe. Eller boka tiden genom att ringa numret 09 3104 6300. Numret betjänar vardagar kl. 8–16.

På väg till vaccinationen – se anvisningar

Se vaccinationsställena på kartan:

Gustafsgårds seniorcenter

Dals sjukhus