Två flickor står framför ett tyg och tar bild.

Coronavaccinationer erbjuds årskurserna 1–5 i juli vid Busholmens vaccinationspunkt

I juli erbjuder Helsingfors årskurserna 1–5 (7–11 år-åringar) coronavaccinationer vid Busholmens vaccinationspunkt. Vaccinationerna ges tisdagar klockan 10–15.30.

Vaccinationen fås endast genom bokning. Det smidigaste sättet att boka tid är att besöka coronavaccinbokning.fi. Det går även att boka tid genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar 8–16).

"På grund av sommarlovet centraliserar vi vaccinationerna av skolbarn till Busholmen i juli. Från och med den 9 augusti erbjuds återigen vaccinationer för skolbarn vid Malms vaccinationspunkt", säger Marianna Niemi-Korhonen, överskötare vid skolhälsovården.

Årskurserna 1–5 erbjuds de första och andra coronavaccindoserna. Den andra dosen ges 6–12 veckor efter den första.

Barnet vaccineras endast med båda vårdnadshavarnas samtycke

Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccinationen. För att göra vaccinationen så smidig som möjligt ber vi vårdnadshavarna skriva ut och underteckna samtyckesblanketten innan ni kommer till vaccinationsstället. Du kan skriva ut samtyckesblanketten på THL:s webbplats. Om barnet kommer till vaccinationen med endast en vårdnadshavare, ska hen ha med sig den undertecknade blanketten från den frånvarande vårdnadshavaren.

Vaccin för personer som haft coronaviruset

Barnet kan ges den första dosen 4–6 månader efter en genomliden sjukdom. Om barnet har konstaterats vara smittat genom ett laboratorietest inom sex veckor efter den första vaccindosen rekommenderas hen den andra dosen tidigast 4–6 månader efter infektionen. Om det har gått minst sex veckor mellan den första dosen och den genomlidna sjukdomen behöver barnet inte den andra dosen med tanke på skydd.

Vaccinet vid uppvisande av identitetsbevis

Vaccinet fås genom att styrka barnets identitet till exempel med identitets- eller FPA-kort. Vid vaccinationen av barn används Pfizer 10 mikrogram/dos. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri.

Mer information

Bild: Virpi Velin