Vaccinerare och vaccinerad person diskuterar.

Coronavaccination för första- till femteklassare börjar i skolorna

Helsingfors inleder coronavaccinationerna av första- till femteklassare i skolorna vecka 3. Rektorn informerar om den exaktare vaccinationstidtabellen för sin skola. För vaccination i skolan behöver man inte boka tid. 

I skolorna erbjuds vaccination för alla första- till femteklassare oberoende av deras boendekommun. Den andra vaccinationen ges också efter sex veckor i skolorna. Mer information om den andra vaccinationen ges separat.  

Om ett barn har konstaterats ha coronavirussmitta som bekräftats med ett laboratorietest, rekommenderas det att hen vaccineras tidigast efter sex månader från den bekräftade smittan. 

”Det är viktigt att vi får en hög vaccintäckning även i den här åldersgruppen, så att barn kan fortsätta närundervisningen och delta i evenemang och tillfällen som är viktiga för dem. Man kan få vaccinationen väldigt enkelt under skoldagen", säger Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

Vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccination 

För vaccination krävs alla vårdnadshavares samtycke. Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke till coronavaccination medden här blanketten. Vårdnadshavarnas samtycken kan ges på olika blanketter. 

En ensamstående förälder undertecknar blanketten ensam. Om en minderårig har fler än en vårdnadshavare, ska samtycke ges av alla som har rätt att besluta om barnets hälso- och sjukvård. Om vårdnadshavarnas befogenhet att besluta om barnets hälso- och sjukvård har begränsats eller överlåtits till någon annan, ska samtycke inhämtas från alla som har rätt att besluta om barnets hälso- och sjukvård.  

Coronavaccination på Östergatans eller Berghälls familjecenter 

Om en vårdnadshavare till en elev som går i någon av årskurserna 3–5 vill närvara vid vaccinationen eller om eleven inte är i skolan vid tidpunkten för vaccinationen, kan tid bokas för vaccination av eleven senare vid Östergatans eller Berghälls familjecenter. I det här fallet krävs således tidsbokning 

Det är enklast att boka tid på nätet på adressen coronavaccinbokning.fi, men man kan också ringa tidsbokningsnumret 09 310 46300 (vardagar kl. 8–18).  

Barn vaccineras med mRNA-vaccin  

För vaccination av barn i åldern 5–11 år används vaccinet BioNTech-Pfizer Comirnaty 10 mikrogram/dos, som är avsett för den här åldersgruppen. Mer information om vacciner finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor Det är frivilligt och avgiftsfritt att låta sig coronavaccineras. 

Mer information: 

Bild: Virpi Velin