Tre vaccinerare vid Malms vaccinationspunkt.

Coronavaccination för barn i klasser 1-5 fortsätter vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter 26.4

Från och med 26.4 erbjuder Helsingfors coronavaccin för barn i klasserna 1-5 vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter. Vaccination fås endast med tidsbokning. Tidsbokningen för denna grupp öppnar senare och vi informerar om detta skilt.

Vaccinationer erbjuds vid vaccinationspunkterna för barn i klasser 1-5 tisdagar kl. 15-18. Du ser vaccinationspunkternas adresser på hel.fi/vaccinationen.

Barn i klasser 1-5 erbjuds första och andra dosen av coronavaccinet. Tidsintervallet mellan doserna är 6-12 veckor. Vaccination erbjuds för alla som tillhör denna åldersgrupp, oberoende av hemort. 

Barnet vaccineras endast med vårdnadshavarnas tillstånd

Vaccination kräver tillstånd från alla vårdnadshavare. Ifall alla vårdnadshavare inte kan närvara ska man ta med en blankett med en underskrift från den frånvarande vårdnadshavaren. Tillståndet ges med denna blankett som finns på THL:s webbsidor.

Vaccination för de som haft corona

Barn kan få första vaccindosen 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

Om barnet har konstaterats ha corona genom ett laboratorietest inom sex veckor efter den första vaccindosen, rekommenderas hen den andra dosen tidigast 4–6 månader efter infektionen. Om det har gått minst sex veckor mellan den första vaccindosen och genomgången sjukdom, behöver barnet inte den andra dosen med tanke på skydd.

Vaccin ges med identitetsbevis

Vaccin fås genom att bekräfta barnets identitet till exempel med ID- eller FPA-kort. Barnen vaccineras med Pfizers 10 mikrog/dos -vaccin. Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Mer information

Bild: Virpi Velin