Skolbarn vid en dator i klassrummet.

Coronavaccination av 12-15-åringar har börjat bra i skolorna - "Med denna vaccinationstakt uppnår vi troligtvis god vaccinationstäckning i denna åldersgrupp"

Coronavaccination av barn och unga i åldern 12-15 år i Helsingfors skolor har börjat bra. Barn och unga har gått aktivt och vaccinerat sig vid sidan av den hektiska skolstarten. För närvarande har cirka 45 procent av 12-15-åringarna fått den första vaccinationsdosen.

Vaccinationen i finskspråkiga skolor började den 12 augusti. Vaccination i svenskspråkiga skolor börjar idag 17 augusti. Terminen för svenskspråkiga grundskolor började måndagen den 16 augusti. Coronavaccinationen i Helsingfors skolor fortsätter till den 23 augusti.

12–15-åringar kan också bli vaccinerade vid Helsingfors vaccinationspunkter med tidsbokning, även efter den 23 augusti. Det har gjorts mycket tidsbokningar till vaccinationspunkterna för de kommande veckorna.

”Vi vill tacka barnen och ungdomarna och deras vårdnadshavare för att vaccinationerna gått så bra. Lärare, rektorer och skolsköterskor har arbetat hårt med vaccinationsarrangemangen, och därför kunde vi ordna vaccinationerna så här snabbt. Responsen angående arrangemangen har varit för det mesta positivt, säger Timo Carpén, överläkare för västra hälsocentraler.

”Med denna vaccinationstakt kommer vi sannolikt att uppnå en god vaccinationstäckning i denna åldersgrupp. Med vaccinationer säkerställer vi bland annat att barn och unga kan studera normalt på plats i skolorna under hösten", fortsätter Carpén.

Boostervaccinationer ges efter 8 till 12 veckor, även i skolorna. Ett mer detaljerat skolspecifikt vaccinationsschema meddelas separat i Wilma-systemet när tidtabeller bekräftas.

Mer information

Bild: Helsingfors stads bildbank