Coronavårdare i skyddskläder.

Coronatestningen i Helsingfors har utökats

Helsingfors stad har utökat antalet coronatester från 1 000 till 1 500 under den senaste och den här veckan. Om du har symtom ska du inte vänta med att ta ett coronavirustest.

Det har under den senaste tiden förekommit fördröjningar när det gäller möjligheten att ta ett test, och man har även varit tvungen att vänta i flera dagar på testresultaten. I och med att antalet tester har utökats håller belastningen på provtagningen på att lätta. Vårt mål är att det ska ta ett drygt dygn från provtagningen till att man får sitt testresultat. Det här kräver mycket av hela servicekedjan, men vi jobbar för att det ska lyckas.

Under den senaste veckan har antalet positiva tester för COVID-19 varit omkring två per varje tusen testade personer.

Helsingfors stads provtagningsställen finns för tillfället i Östra centrum, Gamlas, Kronohagen och Malm (drive-in). Helsingforsarna betjänas även av HUS provtagningsställe med drive-in i Mejlans, och barnfamiljer betjänas av provtagningsstället på Nya barnsjukhuset. Därtill används en extern serviceproducents provtagningsställen i Östra centrum och Ärtholmen. Provtagningsstället i Ärtholmen öppnades i går. HUSLAB ansvarar för provtagningen och undersökningen av proven.

Provtagning endast med tidsbokning

Det enklaste sättet och det sätt som vi rekommenderar för personer över 16 år att göra ett coronatest är att först göra en symtombedömning på omaolo.fi. I tjänsten kan du boka en tid för provtagning. Drygt 1 000 helsingforsare gör dagligen en symtombedömning i Omaolo. Det högsta antalet helsingforsare som under samma dag bokat en tid för coronatest i Omaolo var över 600.

Även via coronarådgivningen hänvisas den som ringer vid behov till coronatest. Helsingfors stad förlängde coronarådgivningstelefonens öppettider förra veckan. Coronarådgivningen betjänar varje dag kl. 8–18. För att coronarådgivningen ska kunna ge ännu bättre service än tidigare har mer resurser överförts från hälsovårdstjänsterna till den. Därtill har vi inlett samarbete med en serviceproducent.

Om du har lindriga symtom på coronavirussmitta kan du vänta hemma i lugn och ro till följande morgon och ringa coronarådgivningen när den öppnar. Vid brådskande ärenden betjänar Jourhjälpen dygnet runt på numret 116 117.

Alla personer med luftvägs- och diarrésymtom som kräver omedelbar läkarvård hänvisas fortsättningsvis till coronahälsostationerna i Dal och Malm.

Symtomen på coronavirussmitta är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, snuva, illamående och diarré, samt förlust av lukt- och smaksinnet.

Läs mer:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Översikt över Helsingfors coronavirusläge

Bild: Kimmo Brandt