Till coronatest med låg tröskel

När du misstänker att du eller ditt barn smittats av coronaviruset, kan du göra en symtombedömning på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Du kan boka en testtid eller fråga om råd från coronarådgivningen, tfn 310 10024 (vardagar kl. 7-16) och övriga tider från Jourhjälpen, tfn 116 117. I Omaolo-tjänsten kan du inte uträtta ärenden för en annan person. Det betyder att du inte kan boka testtid åt ditt barn.

Typiska symtom för coronavirusinfektion är feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne samt diarré eller magont.

För att undvika spridning av smitta är de viktigt att om någon i familjen har symtom går inte eleven till skolan innan coronatestet är taget och resultatet klart.

Alla Helsingforsbor som har symtom i andningsorganen och som behöver hälsovårdens bedömning hänvisas till Dals eller Malms coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

Antalet infektioner har under de senaste veckorna minskat i Helsingfors. Aktuell information om coronaviruset hittar du på www.hel.fi/coronavirus.