Malms sjukhus

Coronasmittor på avdelning 12 i Malms sjukhus – fortsatt smittspridning på Storkärr

På avdelning 12 i Malms sjukhus har konstaterats flera coronavirussmittor. På avdelningen finns sammanlagt åtta personer som har insjuknat i corona. För närvarande är det fem patienter och tre anställda som bär på smittan. Den första smittan konstaterades på avdelningen 2.11. På grund av byte av sjukhus som skedde innan smittspridningen konstaterades har det nu förekommit epidemirelaterade fortsatta smittor i Storkärrs sjukhus.

Avdelning 12 vid Malms sjukhus har varit stängd från och med fredagen 5.11 och kommer att hållas stängd minst fram till måndagen 15.11. Testningen av personalen och patienterna vid avdelningen i Malm fortsätter under den här veckan.

Vi har varit i kontakt med anhöriga till de patienter som är på avdelningen, och de har blivit informerade om situationen.

Både Malms och Storkärrs sjukhus är enheter under Helsingfors sjukhus.


Bild: Virpi Velin