En anställd som använder dator.

Coronaintyg behändigt från Kanta

EU:s coronaintyg togs i bruk 14.7. Helsingforsborna får sina coronaintyg behändigt i elektroniskt format från den nationella tjänsten Mina Kanta-sidor (kanta.fi). Intygen kan t.ex. sparas i telefonen eller på datorn.

EU:s coronavaccinationsintyg syns på Mina kanta-sidor efter att du har fått coronavaccinet. Av intyget framgår produktionsnamnet på det sista vaccinet du fått, datumet när den gavs och antalet doser. Om du har fått två vacciner syns endast produktionsnamnet på det senare.

EU:s intyg över testresultat kommer till Mina Kanta-sidor efter att du har varit på coronatest och fått resultatet. På Mina Kanta-sidor syns det nyaste testresultatet först.

Du får EU:s intyg över coronavirussmitta på Mina Kanta-sidor när du har varit smittad av coronaviruset och smittan har konstaterats med ett positivt PCR-testresultat. Resultatet på ett snabbtest (antigentest) räcker inte till att intyga att du har haft en infektion.

EU:s coronaintyg har en QR-kod som du kan behöva när du reser och går över gränser mellan staterna.

Om intyget inte syns i tjänsten Kanta eller du inte använder Kanta

För en del vaccinerade, testade eller insjuknade har uppgifterna inte flyttats till tjänsten Kanta. Situationen är beklaglig.

Många frågar efter intygen just nu och det belastar övriga hälsovården. Om intyget inte är nödvändigt, vänligen vänta i lugn och ro. Det kan dröja en stund att uppgifterna flyttas till Kanta.

Vid behov kan du begära stadens vaccinationsintyg från vaccinationspunkten. Brister och felaktiga uppgifter i EU:s intyg rättas genom att ringa tidsbeställningen för coronavaccinationer, tfn 09 310 46300. Uppgiften om vaccinationen flyttas till Mina Kanta-sidor inom ca fem dagar.

Testresultatet fås förutom på Kanta också på webbplatsen www.koronatietoni.fi/sv/ (HUS). Intyg över negativa testresultat kan vid behov också begäras från den egna hälsostationen, t.ex. via tjänsten Maisa.

Ett intyg över en coronainfektion kan begäras från den epidemiologiska verksamheten, tfn 09 310 51222, eller från den egna hälsostationen. Ett isoleringsbeslut duger också som ett intyg över coronavirusinfektion.

Helsingfors stad ger ut intyg på finska, svenska och engelska.

Kan man resa med intyget?

Alla länder har egna intygskrav för resenärer. Därför duger de ovan nämnda intygen eventuellt inte när man reser. Vi rekommenderar att du kontrollerar vilka krav landet du reser till har.

Ytterligare information på webbplatsen för tjänsten Kanta.