Gustafsgårds seniorcenter samt några träd.

Coronaexponering i Gustafsgårds seniorcenter – skyddsåtgärderna fungerar väl

En klient i Gustafsgårds seniorcenter konstaterades vara smittad av coronaviruset den 13 september. Enligt epidemiologiska verksamhetens uppskattning kan 19 klienter och två anställda ha exponerats för smittan. Samtliga klienter och anställda på avdelningen har testats.

Hos klienterna hittades inga nya smittor under testningen. Däremot konstaterades en anställd vara smittad av coronaviruset. Smittan misstänks ha kommit från den insjuknade klienten.

– Enligt våra utredningar har klienten inte blivit smittad av personalen, utan smittan har sannolikt skett i samband med ett besök. Det är ytterst viktigt att vi alla noggrant orkar följa skyddsåtgärderna när vi besöker de äldre, säger överläkaren vid epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi.

Som försiktighetsåtgärd har klienterna på avdelningen försatts i karantän i två veckor. De sköts i sina egna rum om möjligt och vårdarna följer åtgärder mot dropp och beröring.

För närvarande är det förbjudet att besöka avdelningen. De anhöriga kan kontakta sina närmaste med t.ex. videosamtal.

Skyddsåtgärderna har fungerat väl

De anställda har följt skyddsanvisningarna noggrant.

– Trots exponeringarna har man i coronascreeningarna inte hittat nya smittor bland klienterna. Detta tyder på att skyddsåtgärderna fungerar, konstaterar Isosomppi.

Bild: Hanna Hänninen