En björk och Gårdsbacka seniorcenter.

Coronaexponering i Gårdsbacka seniorcenters grupphem

Enligt stadens epidemiologiska verksamhets bedömning kan 17 invånare och 8 anställda ha exponerats för coronaviruset. Exponeringarna gäller endast ett grupphem. En klient konstaterades vara smittad av coronaviruset den 18 augusti.

Alla som exponerats har försatts i karantän i två veckor. I praktiken innebär detta att alla invånare på det berörda grupphemmet i mån av möjlighet vårdas i sina egna rum och att vårdarna vidtar skyddsåtgärder i fråga om droppsmitta och beröring.

Man övervakar hur de klienter som försatts i karantän mår. Alla invånare och anställda på avdelningen testas för coronavirus.

"På Gårdsbacka seniorcenter har man hela tiden omsorgsfullt följt anvisningarna för skydd, och läget i fråga om skyddsutrustning är för närvarande gott", berättar serviceområdeschef Maritta Haavisto.

Alla exponerade klienters anhöriga har kontaktats och underrättats om situationen. Övriga klienters anhöriga har också underrättats om situationen.

Besök på det berörda grupphemmet är tills vidare förbjudna. De anhöriga kan ändå hålla kontakt med de boende exempelvis via videosamtal.

Bild: Marja Väänänen