Ingången till Storkärrs sjukhus.

Coronaepidemin på Storkärrs sjukhus är över

Under våren kunde man fastställa smitta av coronavirus hos 42 arbetstagare och 32 patienter. De sista isoleringarna av arbetstagare och patienter togs bort i början av juni.

De flesta av de insjuknade patienterna smittades troligen på sjukhuset. Sexton av de insjuknade dog. Många av dem var i slutskedet av en svår sjukdom. Fem avdelningar konstaterades ha fall av smitta.

”Vi vet att några av de insjuknade patienterna hade fått smitta redan innan de kom till sjukhuset. De hade fått den från flera olika källor”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

De flesta medarbetare som smittats var skötare. Även andra anställda hade smittats.

”För de flesta fall kunde man inte med säkerhet spåra källan till smittan bland personalen. Källorna till smitta har varit mångahanda”, fortsätter Isosomppi.

Man fick epidemin under kontroll genom att testa och effektivera skyddet

De anställda testades omfattande för att bromsa epidemin. Det togs totalt 122 prov för corona vid screening. Man fann smitta hos 12 medarbetare.

På Storkärrs sjukhus har man iakttagit THL:s och HUS:s skyddsanvisningar för coronaviruspandemin. Skyddet effektiverades ytterligare när epidemin på sjukhuset började. Kirurgiska mun-nässkydd togs i bruk för alla kontakter, även inom vården av symtomfria patienter och för kontakter mellan personalen. På de avdelningar där man konstaterat smitta av coronavirus tog man även åtgärder i bruk mot dropp och beröring.

”Omfattande screening av personalen och att skyddsnivån höjdes i epidemisituationen var centrala åtgärder med vilka epidemin kunde fås under kontroll”, framhäver Isosomppi.

Storkärrs sjukhus har 8 bäddavdelningar och 200 patientplatser. Sjukhuset har avdelningar för terminalvård, palliativ vård, akut geriatrisk vård, rehabilitering och missbrukarpatienter.

Bild: Virpi Velin