Hälsovårdare som går framför Dals sjukhus.

Coronaepidemin på Dals sjukhusområde är över – de strama åtgärderna hade effekt

En tredjedel av de smittade arbetstagarna arbetade på avdelningarna där patienter som insjuknat i coronaviruset vårdas. I genomsnitt var tredje vårdare av coronavirusavdelningarnas vårdare blev smittad. En betydande del av de smittade hade blivit smittade av någon annan anställd.

Också arbetstagare på andra avdelningar blev smittade av coronaviruset, men i klart mindre omfattning.

Under epidemin blev också 32 patienter, som hade kommit till sjukhuset för vård av någon annan anledning än misstanke om coronavirus, smittade av coronaviruset. Tio av patienterna som hade smittats med coronavirus på sjukhuset dog.

”Epidemins utveckling var ett resultat av många faktorer. Smittokällan kunde inte alltid spåras med säkerhet. Smittokällorna har varit mångahanda”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

”Patienter har blivit smittade av arbetstagare och varandra, patienter som till en början testats negativa, arbetstagare av patienter och arbetstagare av varandra. En del av arbetstagarna hade blivit smittade på fritiden”, fortsätter Isosomppi.

De strama åtgärderna var effektiva

Efter att epidemin brutit ut testades alla som arbetat på sjukhusområdet. I de omfattande testningarna hittades 30 nya infektioner. Av dem förblev 11 helt symtomfria under uppföljningen. Sammanlagt utfördes nästan 1 000 test.

På Dals sjukhus har man följt THL:s och HUS:s skyddsanvisningar för coronaviruspandemin. Skyddet effektiviserades ytterligare när epidemin på sjukhuset började. Kirurgiska mun-nässkydd togs i bruk för alla kontakter, även inom vården av symtomfria patienter och för kontakter mellan personalen. I närvården av coronaviruspatienter övergick man till att använda FFP2-andningsskydd med en högre skyddsnivå som säkerhetsåtgärd. Dessutom stängdes personalmatsalen.

”Kunskapen om de många olika symtomen coronaviruset medförde ökade vartefter pandemin fortskred. Hos äldre kunde det hända att enda symtomet var ett sämre allmäntillstånd. Vid misstänkta coronavirusfall ska man fortsätta med isolering av patienten och med försiktighetsåtgärder kring beröring och droppsmitta även om testresultatet först är negativt. Det är fortfarande viktigt att med låg tröskel testa och sålla patienter och arbetstagare, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

Sjukhusvården för coronaviruspatienter i Helsingfors har koncentrerats till HUS och Dals sjukhus. För närvarande vårdas endast tre coronaviruspatienter på Dals coronaavdelningar.

Bild: Marja Väänänen