Arbetare på Malm coronahälsostation.

Centraliseringen av vården av coronapatienter och patienter med luftvägssymtom i Helsingfors upphör i slutet av september

De centraliserade coronahälsostationerna i Dal och Malm, som på ett utmärkt sätt har betjänat Helsingfors i nästan ett och ett halvt år, avslutar sin verksamhet den 30 september. Vården av coronapatienter och patienter med luftvägssymtom överförs efter det till de egna hälsostationerna.

Vården av luftvägsinfektioner består huvudsakligen av hemvård och kräver inte bedömning av hälsovårdspersonal. Om klienten har lindriga symtom behöver hen inte testas för coronaviruset om hen har fått två vaccindoser eller haft corona under de sex senaste månaderna och inte tillhör en riskgrupp.

Om en person med luftvägssymtom eller covid-19-infektion behöver bedömas av en sjukskötare eller läkare, lönar det sig att först göra en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronavirusrådgivningen eller den egna hälsostationens servicenummer. Man ska inte ta sig direkt till hälsostationen utan att alltid först ha kontaktat personalen per telefon eller elektroniskt.

”Vi vårdar personer med covid-19-infektion och alla våra andra klienter lika bra i fortsättningen som nu. Ändringen är ett steg i riktning mot en normal tid efter pandemin”, berättar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

”Ändringen möjliggörs av att vaccinationstäckningen bland Helsingforsborna är god i alla befolkningsgrupper, även i riskgrupperna. Även om det fortfarande finns relativt många fall av coronavirussmitta, är epidemiläget stabilt.”

Timo Lukkarinen betonar att alla hälsostationernas klienter, också coronapatienterna, kan känna sig trygga vid besök på hälsostationerna även i fortsättningen. När man kommer till hälsostationen möts man alltid av en aulahälsare som hjälper alla klienter vidare.

”Coronapatienter som kommer till hälsostationerna vårdas säkert. Skyddsåtgärderna är effektiva, både för coronapatienter och övriga besökare.”

”Det är fortfarande viktigt att klienterna håller sig till bokade mottagningstider, så att vården inte förlängs i onödan”, uppmuntrar Lukkarinen.

Personalen som har arbetat på Helsingfors coronahälsostationer placeras på sina egna hälsostationer på olika håll i staden. Nedläggningen av coronahälsostationerna påverkar inte personalantalet på hälsostationerna.

Helsingforsborna kan även i fortsättningen söka sig till coronavirustest via de bekanta kontaktkanalerna. Om man har symtom som tyder på coronavirussmitta, såsom förkylnings- eller magsymtom,

  • gör man en symtombedömning på omaolo.fi eller
  • ringer coronavirusrådgivningen på tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).