Brobacka servicehus verksamhet upphör i november 2021

Brobacka servicehus verksamhet upphör i Brobacka den 22 november. Lokalerna i servicehuset lämpar sig inte längre för intensifierat serviceboende på bästa möjliga sätt.

– Lokalerna är i dåligt skick och en del av byggnaderna är skyddade, så det är inte möjligt för oss att renovera lokalerna för precis våra behov i detta skede. Därför har social- och hälsovårdsnämnden beslutat att överge lokalerna helt och hållet, säger Tarja Sainio, chef för Gustafsgårds seniorcenter.

När verksamheten slutar flyttar de anställda från Brobacka servicehus till Gustafsgård.

– Servicehuset har varit en central del av Brobackaområdet i flera år. Vi tackar alla våra samarbetspartner och invånare i området för de senaste åren, fortsätter Sainio.

Nuvarande boende kommer att få de tjänster de behöver också i fortsättningen

Varje boende i Brobacka servicehus har bedömts för vård- och servicebehov, där det stöd och de tjänster de behöver kartläggs. På grundval av bedömningen kommer boende att få de tjänster de behöver också i fortsättningen.

– En stor del av boende får en vårdplats från ett annat servicehus eller seniorcenter. En del har redan flyttat och resten kommer att göra det senast i november. Ingen kommer att berövas de tjänster de behöver, försäkrar Sainio.

Ett separat informationsmöte om flyttningarna och upphörandet av verksamheten har ordnats för de boende och deras anhöriga i september. Mötet pågick i god stämning.

– Jag vill också tacka anhöriga, närstående och boende för deras goda samarbete kring flyttningen, säger Sainio.

Bild: Mikael Lindén