Aulahälsare i aulan för centralen för hälsa- och välbefinnande.

Betjäningstiderna i Kvarnbäcken och Fiskehamnen utökas i början av november

Kvarnbäckens och Fiskehamnens centraler för hälsa och välbefinnande erbjuder från början av november icke-brådskande mottagningstider på vardagskvällar efter kl. 16. Tider till kvällsmottagningen måste bokas i förväg.

Den 1 november utökar båda centralerna för hälsa och välbefinnande sina betjäningstider för hälsostationstjänsterna, tandvården, Mieppi-mentalvårdstjänsterna och fysioterapin.

Kvällstider i Kvarnbäcken

Betjäningstiderna på Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande utökas den 1 november. Icke-brådskande mottagningstider kan bokas måndagar till torsdagar kl. 16–18. Kvällstider erbjuds för hälsostationstjänsterna, tandvården, Mieppi-mentalvårdstjänsterna och fysioterapin.

Mottagningarna är avsedda för Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationers klienter och ordnas på Kvarnbäckens hälsostation. Betjäningstiderna på Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer förblir oförändrade. De har öppet på vardagar kl. 8–16.

”Mer omfattande öppettider i Kvarnbäcken har planerats redan en tid. I enkäter bland klienterna har det också kommit fram önskemål om längre öppettider”, berättar projektchef Lars Rosengren, som ansvarar för planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

I Fiskehamnen erbjuds tjänster igen till kl. 20

Hälsostationstjänsterna och tandvården i Fiskehamnen återgår till de öppettider på vardagskvällar som rådde före coronaepidemin. Icke-brådskande tjänster är tillgängliga med tidsbokning till kl. 20. Dessutom betjänar mentalvårdstjänsten med låg tröskel Mieppi samt fysio- och ergoterapin till kl. 18. Undantaget är fredagar, då hälsostationstjänsterna, Mieppi och fysioterapin har öppet till kl. 16.

”Med längre öppettider kan vi betjäna båda hälso- och välbefinnandecentralernas klienter mer flexibelt. Jag tror att kvällstiderna gör det lättare för exempelvis personer som arbetar att använda social- och hälsovårdstjänsterna”, kommenterar direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

”Vårt mål är att vi framöver ska ha centraler för hälsa och välbefinnande som betjänar helsingforsarna med längre öppettider på olika håll i staden”, fortsätter Turpeinen.

Jour i Malm och Mejlans samt Nya barnsjukhuset

Hälsostationernas jour på vardagar efter kl. 16 finns fortfarande i Malm och Mejlans (Haartmanska sjukhuset) samt för barn under 16 år på Nya barnsjukhuset.

Bild: Virpi Velin