Besökstiden på Helsingfors sjukhus begränsas

Från och med torsdag 23.12 får besök av anhöriga hos patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus vara högst 30 minuter långa. Besökstiden begränsas på grund av coronavirusläget. Besöket ska alltid avtalas i förväg med sjukhusets personal.

– Det är ytterst viktigt att besökare följer skyddsanvisningarna. Man får komma på besök endast om man är frisk. Under besöket ska man använda mun- och nässkydd samt minnas att se till säkerhetsavstånd och god handhygien, påminner Laura Pikkarainen, chefsläkare på Helsingfors sjukhus.

Ett besök får omfatta högst 1–2 besökare. Under en dag kan man göra två besök.

– Besöken är en viktig del av patienternas välbefinnande. Genom att förkorta besökstiden kan vi minska kontakterna på avdelningarna och ändå göra besök möjliga, säger Pikkarainen.

Uppdaterade besöksanvisningar
finns på stadens webbplats

Bild: Virpi Velin