En person fotograferar julbordte med en telefon.

Besöksbegränsningarna i seniorcenter, servicehus och sjukhus fortsätter

Besöksbegränsningarna i sjukhus, servicehus och seniorcenter fortsätter. Besöksbegränsningarna gäller fram till 10.1.2021.

– Vi förstår att de fortsatta begränsningarna känns tunga, särskilt vid julen, men vi måste fortfarande på alla sätt förebygga spridningen av infektionen bland boende. Vi tackar anhöriga och närstående för förståelsen och samarbetet, säger Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

Besöksbegränsningar i seniorcenter och servicehus

Anhöriga och vänner kan besöka boende en gång om dagen. Boende får ta emot en besökare i taget. Vi rekommenderar att besöken är korta. Den rekommenderade längden på ett besök är 15 minuter. 

Utomhusbesöken får vara högst 30 minuter långa och besökarna får vara högst två åt gången.

Man ska komma överens om besök på förhand med den anhörigas vårdplats och man ska använda munskydd under besöket. Man får komma på besök endast om man är frisk. Man ska också sköta om bra handhygien och hålla avstånd.

Vi uppmuntrar anhöriga och närstående att vara aktivt i kontakt med boende t.ex. genom att ringa samtal eller videosamtal. Även olika typer av julhälsningar, som blommor och delikatesser, är välkomna.

Vi rekommenderar inte besök hos närstående och vänner

Den här julen är avvikande i hela Finland. Eftersom boende i seniorcenter och servicehus tillhör riskgrupper, ska sociala kontakter undvikas.

– Särskilt på grund av pandemisituationen i Helsingfors rekommenderar vi starkt att hemsemestrar och -besök inte planeras eller ordnas, konstaterar Meripaasi.

– Trots begränsningarna ordnar vi även under denna avvikande tid en så bekväm och stämningsfull jul som möjligt till boende, berättar Meripaasi. 

Besöksbegränsningar i sjukhus

Anhöriga och närstående kan huvudsakligen inte besöka sjukhusen fram till 10.1.2021. Det är inte heller möjligt att träffa patienterna utomhus och hemsemestrar kan i huvudsak inte ordnas. 

Man kan vara i kontakt med patienterna t.ex. genom att ringa samtal eller videosamtal. Man kan också fråga av avdelningsskötarna om hur patienten mår.

– Besöksbegränsningarna är strikta, men patienternas och de anställdas trygghet är ytterst viktigt för oss. Vi lindrar begräsningarna genast när det är möjligt, berättar Laura Pikkarainen, Chefsläkare för Helsingfors sjukhus.

Besök hos patienter i terminalvård och allvarligt sjuka är fortfarande möjliga.

Noggrannare besöksinstruktioner för seniorcenter, servicehus och sjukhus finns på stadens webbplats.

THL:s instruktioner för en trygg jul finns på THL:s webbplats. (på finska)

Bild: Pexels