Avvikelser i mottagningstiderna på Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer

Berghälls familjecenter öppnar den 4 juni 2019 (Andra linjen 4 C). Rådgivningstjänsterna i Berghäll, Vallgård och Hertonäs flyttar till familjecentret. Under flyttdagarna har rådgivningens hälsovårdare och läkare begränsade mottagningstider.

Hertonäs rådgivningsbyrå (Östergatans familjecenter, Revalsplanen 1)
På flyttdagarna 29 och 31 maj samt 3 juni tas Hertonäs rådgivningsbyrås klienter emot enligt avtal på Östergatans familjecenter och Helsingfors övriga rådgivningsbyråer.

Berghälls och Vallgårds rådgivningsbyråer (Rautalampivägen 2)
Från och med flyttdagen den 29 maj är Berghälls och Vallgårds rådgivningsbyråer (adress Rautalampivägen 2) stängda. Kundbesök ordnas enligt avtal på Helsingfors övriga rådgivningsbyråer och genom hembesök.

Hertonäs, Berghälls och Vallgårds rådgivningsbyråers klienter är välkomna till Berghälls familjecenter från och med den 4 juni.

Rådgivningsbyråernas telefonservice betjänar normalt (mån–fre kl. 8–14, tfn 09 3105 5530) och hänvisar klienter till de rådgivningsbyråer som har lediga mottagningstider.

Mer information om flyttningen får du av personalen på rådgivningsbyrån.