Västra hamnen och vandrare.

Båtpassagerare erbjöds coronavirustest i stor utsträckning i Västra hamnen

I Västra hamnen erbjöds frivilliga coronavirustest i större omfattning till båtpassagerare som anlände från Estland 30.9. Testning erbjöds som screening till alla som reste till fots.

Det totala antalet passagerare var 141. Av dessa sökte sig 23 passagerare till coronavirustest. Passagerarna styrdes till testet bland annat genom högtalarutrop ombord. Test erbjöds till passagerare som anlände ombord på Eckerö Lines m/s Finlandia och Tallinks Megastar. Helsingfors stad erbjöd hälsorådgivning och HUSLAB ansvarade för provtagningen.

”Passagerarna förhöll sig positivt till hälsorådgivningen och provtagningen. Vi kommer att utnyttja de här erfarenheterna när vi utvärderar och inriktar coronahälsorådgivningen och provtagningen i hamnarna”, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänsterna.

För tillfället erbjuds hälsorådgivning i stadens passagerarhamnar på Busholmen, på Skatudden och i Nordsjö. Verksamhetsmodellen för hälsorådgivningarna har förberetts i samarbete med bland annat Helsingfors Hamn, rederierna, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, HUS, SHM och THL.

Bild: Antti Pulkkinen