Logo för socialrådgivningen för barnfamiljers telefontjänst.

Telefontjänst för barnfamiljers socialrådgivning

Helsingfors får ny telefontjänst för barnfamiljers socialrådgivning 09 3101 5454

Helsingfors har öppnat en ny telefontjänst för barnfamiljers socialrådgivning, som hjälper barnfamiljer i Helsingfors att snabbt och enkelt hitta den hjälp de behöver. Numret erbjuder råd och handledning med låg tröskel samt hjälp angående föräldraskapets utmaningar, uppfostringsproblem eller familjens ansträngande vardag.

Samtalen besvaras av yrkesutbildade personer inom socialbranschen vardagar kl. 9–12. Svenskspråkiga klienter får hjälp på samma nummer måndagar kl. 9–12.

Den nya telefontjänsten är utvecklad som ett komplement till Behöver hjälp-knappen som finns på webben. Behöver hjälp-knappen är en elektronisk kontaktkanal som är tillgänglig 24/7.

Det nya numret betjänar även hemservicen för barnfamiljer

Man kan även ringa numret för att få råd angående hemserviceärenden eller be en sakkunnig inom hemservicen att göra ett hembesök hos familjen. Under besöket görs det en uppskattning över vilket slags stöd eller hjälp familjen behöver. Hemservice kan fås av staden eller skaffas med en servicesedel beviljad av staden.

Sakkunniga inom hemservicen för barnfamiljer nås på det nya numret vardagar kl. 8–13, även på svenska. På samma nummer kan man även ändra eller avboka ett klientbesök vardagar kl. 7–13.

Barnfamiljers socialrådgivning 
tfn 09 3101 5454

Behöver hjälp-knappen
www.hel.fi/familjestod

Vid akuta och allvarliga barnskyddsärenden ska man fortfarande kontakta barnskyddsjouren. Vuxensocialarbetets socialrådgivning ger så som tidigare råd angående ansökan om och frågor kring försörjningsförmåner eller -stöd på telefonnumret 09 3104 4400. Servicenumret besvaras mån–fre kl. 12–15.