Skötare sätter plåster på vaccinerad person.

Barn i åldern 5–11 år vaccineras den 29 januari på Busholmen och vid familjecenter

Lördagen den 29 januari erbjuds andra coronavaccindoser åt barn i åldern 5–11 år utan tidsbokning på Busholmens vaccinationspunkt. Åt i allmänhet friska barn i åldern 5–11 år erbjuds den 29 januari första vaccindoser med tidsbokning vid Berghälls och Östergatans familjecenter.

Du kan snabbast boka tid för vaccination vid familjecentren på adressen coronavaccinbokning.fi. Tiden kan bokas också per telefon på numret 09 3104 6300 (vardagar kl. 8–16).

Om barnet har konstaterats att ha coronaviruset genom ett laboratorietest, rekommenderas vaccinet tidigast sex månader efter den konstaterade infektionen. Du kan få den andra vaccindosen 6–12 veckor efter den första.

Barnet vaccineras endast med båda vårdnadshavarnas samtycke

Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccinationen. Om barnet kommer till vaccinationen med endast en vårdnadshavare, ska hen ha med sig en skriftlig blankett för samtycke till vaccinationen undertecknad av den andra vårdnadshavaren. Du kan skriva ut blanketten för samtycke på THL:s webbplats.

Vaccin ges med identitetsbevis

Förbered dig på att bekräfta barnets identitet till exempel med ID- eller FPA-kort.

5–11-åringar erbjuds Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp. Ytterligare information om vaccination finns på THL:s webbplats. Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Mer information

Bild: Virpi Velin