Barn i sandlådan på gården vid daghemmet Pikkuprinssi.

Bara några få barn på daghemmen i Helsingfors har smittats av coronaviruset under våren

Under hela våren har bara fyra daghemsbarn och 31 anställda konstaterats vara smittade av coronaviruset. Smitta har hittats på sammanlagt 27 daghem. 408 personer har försatts i karantän på grund av exponering. Av dem var 212 daghemsbarn och 196 anställda.

På de 475 daghemmen i Helsingfors finns sammanlagt 27 951 barn. På stadens daghem går 24 162 barn och på de privata daghemmen 3 789 barn.

I maj blev coronavirusläget på daghemmen lugnare. I maj upptäcktes fall endast på tre daghem, och det senaste fallet upptäcktes den 11 maj. De sista karantänerna avslutades den 25 maj.

Två barn smittades inom familjen. För två andra barn var smittkällan oklar. På tre daghem konstaterades smitta mellan personalen. Det var fråga om ett eller två fall per daghem.

”Under coronabegränsningarna har omkring 20 procent av det normala antalet barn varit på plats på daghemmen. När begränsningarna upphävdes förblev antalet smittade på en låg nivå. Sjuka barn kom inte till daghemmet, och vi undvek att slå ihop grupper. Vi stängde inte heller några enheter, och vi var väldigt noga med hygienen i verksamheten”, berättar Liisa Pohjolainen, sektordirektör för fostran och utbildning.

”Även om läget är lugnt är det fortfarande väldigt viktigt att beakta hygienen och andra coronarelaterade anvisningar, såsom säkerhetsavstånden mellan vuxna. Den som har symtom ska inte heller framöver gå till daghemmet och redan vid de första milda symtomen bör man genast låta testa sig för coronaviruset”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

”Det går nu lätt och snabbt att komma till provtagningen, och resultaten kommer snabbt. Även om symtomen går över får man komma tillbaka till daghemmet tidigast när man fått ett negativt testresultat”, tillägger Lukkarinen.

Bild: Olli Turunen / Helsingfors stads materialbank