Årsskiftets vaccinationstider för barn utan underliggande sjukdomar är slut

Coronavaccinationstiderna avsedda för 5–11-åriga barn utan underliggande sjukdomar är slut. Det fanns tillgängliga tider fram till 7.1. Tiderna som nu erbjöds var oanvända tider avsedda för riskgrupper.

Vaccineringarna fortsätter i januari

Vaccineringen av barn utan underliggande sjukdomar fortsätter stegvis i januari i familjecenter och skolor.

När vi vet exakta vaccinationstiderna meddelar vi om dem till föräldrar med barn i rådgivnings- eller skolåldern. Om vaccineringarna meddelas också i skolornas Wilma-system, familjecenter och på Helsingfors webbplats coronavaccination.hel.fi

Bild: Virpi Velin