En hälsovårdare använder Apotti.

Apotti togs i bruk i Helsingfors social- och hälsovårdstjänster

Ibruktagningen gäller en stor del av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Apotti-systemet används nu vid följande tjänster: hälsostationer, mun- och tandhälsovården, psykiatri- och missbrukartjänster, hemvården, sjukhus, seniorcenter och servicehus, rådgivningstjänster, polikliniken för personer med utvecklingsstörning, skol- och studenthälsovården, talterapi för barn och  arbetsförmåge- och hälsorådgivningen.   

Handikappservicen tar i bruk Apotti 29.5. Barnskyddet samt socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder och barnfamiljer, inklusive förebyggande och kompletterande utkomststöd, tar i bruk Apotti i november i år.

Personalen driver ändringen

Säkerställande av klient- och patientsäkerheten är alltid en prioritet vid ibruktagning av nya system. Personalen har utbildats för att använda Apotti.

”För att det ska vara så smidigt som möjligt att övergå till Apotti har vi utbildat vår personal redan i månader. En del anställda fungerar som stödpersoner för sina team vad gäller användningen av Apotti”, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

”De anställda möjliggör den positiva ändringen som Apotti hämtar med sig. Vi vill redan nu tacka personalen för ett gott arbete i samband med ibruktagningen av Apotti”, fortsätter Turpeinen.

Ca 12 000 anställda inom Helsingfors stad övergår nu till att använda Apotti.

Klienterna använder nu Maisa

I samband med ibrukatgningen av Apotti övergick man nu i e-tjänsterna till att använda Maisa.

”Maisa gör det smidigare och enklare för klienten att sköta ärenden elektroniskt”, konstaterar Turpeinen.

Maisa kan användas på www.maisa.fi eller på mobilen genom att ladda ner den avgiftsfria Maisa-appen från appbutiken. Man loggar in på Maisa antingen med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

Förutom i Helsingfors togs Apotti i bruk vid social- och hälsovårdstjänsterna i Grankulla och Kervo och i en del av HUS. Ytterligare information finns i Apotti Ab:s nyhet (på finska). Ibruktagningen är den största hittills.

Information på webbplatsen

Man kan följa med ibrukatgningen av Apotti på webbplatsen för Helsingfors stad: Uppföljning av ibruktagningen av Apotti.

På stadens webbplats har samlats uppgifter om de ändringar som ibruktagningen av Apotti orsakar

Bild: Virpi Velin