Pappa och barn.

Ibruktagnignen av Apotti påverkar det elektroniska uträttandet av ärenden och e-tjänsterna på våren och sommaren

Det nya klient- och patientdatasystemet Apotti tas i bruk stegvis inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors från och med 24.4. Samtidigt flyttas samtliga e-tjänster till Maisa-portalen.   

Ibruktagningen av Apotti kan i början orsaka tillfälliga fördröjningar i tjänsterna. Nyttan blir uppenbar genast efter ibruktagningen. 

”Apotti kommer att förbättra klient- och patientsäkerheten samt kvaliteten av vården och tjänsterna. Systemet styr de professionellas arbete och förebygger t.ex. risker”, kommenterar direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

”I april får Helsingforsborna också tillgång till den nya Maisa-portalen. Maisa gör det smidigare och enklare för klienten att sköta ärenden elektroniskt”, fortsätter Leena Turpeinen. 

Maisa-portalen för uträttande av ärenden elektroniskt 

Vid uträttande av ärenden elektroniskt övergår man från och med 24.4 till att använda Maisa-systemet, som är anknutet till Apotti. Användningen av de tidigare kanalerna, dvs. asiointi.hel.fi och e-tjänsten för tandvård, avslutas stegvis från och med 13.4.

  • Tidsbeställningen på asiointi.hel.fi upphör 13.4 kl. 16.
  • E-tjänsten för tandvård upphör 13.4.kl. 16.
  • Meddelandetjänsterna på asiointi.hel.fi upphör 16.4 kl. 16.
  • Användningen av blanketter på asiointi.hel.fi upphör 23.4 kl. 12.

Hur får jag kontakt? 

När de gamla e-tjänsterna stängs 13.4 och före Maisa tas i bruk kan du avboka och ändra dina tider per telefon eller via chatten, om tjänsten har en chatt.

Du hittar tjänsternas telefonnummer och öppettider på tjänsternas egna webbplatser.

Tillfälliga ändringar i tjänsterna i april–juni

Ibruktagandet av Apotti orsakar tillfälliga fördröjningar i tjänsterna. Det sker ändringar i telefontjänsternas servicetider och det finns färre mottagningstider än normalt.

Brådskande ärenden sköts som vanligt.

Vi beklagar det tillfälliga besväret.   

Omfattande information om ändringarna på webbplatserna

Sidorna uppdateras när uppgifterna uppdateras.

Ytterligare information om Apotti hittar du på www.hel.fi/apotti/sv