Två hemvårdens arbetare vid en dator.

Apotti och Maisa tas i bruk i Helsingfors på lördagen

Det nya klient- och patientdatasystemet Apotti tas i bruk stegvis inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors från och med 24.4. Samtidigt flyttas samtliga e-tjänster till Maisa-portalen.

Den första ibruktagningen sker inkommande lördag natt klockan 4. Ibruktagningen gäller en stor del av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors, som hälsostationer, rådgivningsbyråer, tandkliniker, psykiatri- och missbrukartjänster, seniorcenter, sjukhus och en del socialtjänster.

Handikappservicen tar i bruk Apotti 29.5. I socialtjänsterna för vuxna i arbetsför ålder och barnfamiljer samt barnskyddet tar man i bruk Apotti i november.

Att uträtta ärenden elektroniskt blir lättare i fortsättningen

Vid uträttande av ärenden elektroniskt övergår man från och med 24.4 till onlinetjänsten Maisa.

”Maisa gör det både enklare och smidigare för klienten att sköta ärenden elektroniskt”, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Man kan logga in på Maisa med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat på www.maisa.fi. Maisa-applikationen kan laddas ner gratis på telefonen eller pekplattan från applikationsbutikerna.

Anställda driver ändringen

Ibruktagningen som sker inkommande veckoslut gäller 12 100 anställda inom social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors. Apotti-utbildningarna startade redan i slutet av förra året.

”För att det ska vara så smidigt som möjligt att övergå till Apotti har vi utbildat vår personal redan i månader. En del anställda fungerar som stödpersoner för sina team vad gäller användningen av Apotti”, berättar Leena Turpeinen.

Sammanlagt 2 500 Apotti-stödpersoner är med ibruktagningen och social- och hälsovårdspersonalen kan be hjälp av dem om problem förekommer.

”Vi vill att hela personalen står bakom ändringen. Det är de anställda som skapar den positiva ändringen som Apotti hämtar med sig”, fortsätter Turpeinen.

Målsättningen med att ta i bruk Apotti-systemet är att förbättra kvaliteten på klient- och patientsäkerheten och tjänsterna.
Till klienterna syns ibruktagningen av Apotti under de kommande veckorna som tillfällig långsamhet i tjänsterna. Nyttan med det nya systemet blir tydligt genast efter ibruktagningen.

”Brådskande ärenden sköts som vanligt. Vi beklagar det tillfälliga besväret”, fortsätter Turpeinen.

Information på webbplatsen

Man kan följa med ibruktagningen av Apotti på webbplatsen för Helsingfors stad: Uppföljning av ibruktagningen av Apotti.

På stadens webbplats har samlats uppgifter om de ändringar som ibruktagningen av Apotti orsakar