Registreringsdisk vid vaccinationspunkten.

Användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin avbryts för en vecka

Helsingfors avbryter coronavirusvaccineringar med AstraZenecas vaccin enligt THL:s instruktioner för en vecka, fram till 28.3.2021. Vi kontaktar alla som har bokat en vaccinationstid och flyttar tiden.

THL:s beslut att avbryta vaccineringarna med AstraZenecas vaccin betyder att vaccineringarna av 18–69-åriga Helsingforsbor, som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom, avbryts.

De bokade tiderna flyttas framåt. Klienterna behöver inte själv flytta tiderna, utan vi kontaktar dem.

Instruktioner till dem som har fått AstraZenecas vaccin

Enligt THL är de symtom som uppdagats efter vaccineringen är mycket sällsynta. För tillfället kan man inte säga om störningarna i blodets koagulation hör ihop med vaccinationen.

De som fått coronavirusvaccinet ombeds följa med starka avvikande symtom, som kan börja först över tre dagar efter vaccinationen.

Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad.

Jourhjälpen, tfn 116 117, står till tjänst för Helsingforsbor dygnet runt.

Ytterligare information finns på THL:s webbplats